Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Descending
View As:

Category Svenska

Der Ursprung der Krankheiten liegt in den psychischen Faktoren und hängt nicht von Viren und Bakterien ab – STOP 250

289 0

Börsens fall – återgång till arbete – STOP 234

267 0

Dåliga ideer förändrar molekylernas struktur – STOP 231

304 0

Dåliga ledare arbetar mot godhet, sanning och skönhet – STOP 262

553 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

278 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

278 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

Den nuvarande finansiella krisen är bra för alla länder – STOP 269

519 0

Den psykiska inversionens roll, vad gäller förstörelsen av mänskligheten – STOP 238

202 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

402 0

Den verkliga ekonomin – STOP 235

293 0

Den verkliga ekonomin – STOP 235

293 0

Det är oerhört viktigt att människan och samhället blir medvetna om sin patologi – STOP 265

431 0