Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Descending
View As:

Category svenska

Der Ursprung der Krankheiten liegt in den psychischen Faktoren und hängt nicht von Viren und Bakterien ab – STOP 250

269 0

Börsens fall – återgång till arbete – STOP 234

251 0

Dåliga ideer förändrar molekylernas struktur – STOP 231

279 0

Dåliga ledare arbetar mot godhet, sanning och skönhet – STOP 262

517 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

265 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

265 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

Den nuvarande finansiella krisen är bra för alla länder – STOP 269

489 0

Den psykiska inversionens roll, vad gäller förstörelsen av mänskligheten – STOP 238

185 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

384 0

Den verkliga ekonomin – STOP 235

274 0

Den verkliga ekonomin – STOP 235

274 0

Det är oerhört viktigt att människan och samhället blir medvetna om sin patologi – STOP 265

401 0