Det är oerhört viktigt att människan och samhället blir medvetna om sin patologi – STOP 265