Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppfattning beror på vetenskapsmännens inversion och läkemedelsindustrins ekonomiska intressen. I programmet talas även om farorna med vaccin.

Category:

Svenska