Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 188

637 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

719 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 227

589 0

Goda människor ägnar sina liv åt att hjälpa samhället medan sjuka människor attackerar det – STOP 264

1.06K 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 164

640 0

Sociopatologi – STOP 239

682 0

Sociopatologi – STOP 239

682 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

790 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

790 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 203

546 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

726 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

726 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 228

607 0