Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 188

259 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

246 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 227

217 0

Goda människor ägnar sina liv åt att hjälpa samhället medan sjuka människor attackerar det – STOP 264

400 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 164

246 0

Sociopatologi – STOP 239

275 0

Sociopatologi – STOP 239

275 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

309 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

309 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 203

209 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

265 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

265 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 228

221 0