Dåliga ledare arbetar mot godhet, sanning och skönhet – STOP 262