PSYKOSOCIALT FORUM 2010

PSYKOSOCIALT FORUM
Medvetenhet (om inversion) för att läka världen
13-15 maj i São Paulo Brasilien