Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 188

178 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

115 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 227

142 0

Goda människor ägnar sina liv åt att hjälpa samhället medan sjuka människor attackerar det – STOP 264

195 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 164

143 0

Sociopatologi – STOP 239

168 0

Sociopatologi – STOP 239

168 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

164 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

164 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 203

136 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

149 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

149 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 228

138 0