Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252