Goda människor ägnar sina liv åt att hjälpa samhället medan sjuka människor attackerar det – STOP 264