Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

585 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

610 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

624 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

700 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

638 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

638 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

655 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

566 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

566 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

600 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

600 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

556 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

609 0