Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

395 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

414 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

417 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

480 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

424 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

424 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

451 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

360 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

360 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

415 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

415 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

358 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

403 0