Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

269 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

275 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

283 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

347 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

284 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

284 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

320 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

232 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

232 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

275 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

275 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

208 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

266 0