Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

220 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

226 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

239 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

289 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

231 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

231 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

267 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

203 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

203 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

228 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

228 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

160 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

224 0