Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

630 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

662 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

682 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

744 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

690 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

690 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

698 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

620 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

620 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

651 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

651 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

620 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

670 0