Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

343 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

361 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

364 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

425 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

361 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

361 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

400 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

303 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

303 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

355 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

355 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

288 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

344 0