Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

200 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

211 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

217 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

247 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

212 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

212 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

231 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

189 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

189 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

208 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

208 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

135 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

207 0