Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

411 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

428 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

433 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

499 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

444 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

444 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

469 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

374 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

374 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

432 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

432 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

373 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

420 0