Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

159 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

173 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

167 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

189 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

164 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

164 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

172 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

139 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

139 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

153 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

153 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

107 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

183 0