Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

182 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

193 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

191 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

220 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

188 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

188 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

201 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

164 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

164 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

176 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

176 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

123 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

194 0