Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

382 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

395 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

398 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

462 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

403 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

403 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

434 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

339 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

339 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

398 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

398 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

336 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

386 0