Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

761 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

778 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

791 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

851 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

802 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

802 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

810 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

732 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

732 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

796 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

796 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

727 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

774 0