Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

309 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

318 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

317 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

384 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

324 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

324 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

359 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

265 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

265 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

309 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

309 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

246 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

309 0