Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

496 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

518 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

540 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

613 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

544 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

544 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

574 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

482 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

482 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

525 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

525 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

465 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

504 0