Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

334 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

348 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

344 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

413 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

350 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

350 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

389 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

291 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

291 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

343 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

343 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

272 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

334 0