Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

358 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

373 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

374 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

441 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

378 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

378 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

413 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

315 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

315 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

373 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

373 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

308 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

361 0