Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

737 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

750 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

771 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

827 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

778 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

778 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

786 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

709 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

709 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

777 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

777 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

705 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

747 0