Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

326 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

336 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

334 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

402 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

341 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

341 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

380 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

278 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

278 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

333 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

333 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

263 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

327 0