Google+
Sort By:
Date Title Views Comments Random
Sort Ascending
View As:

Category svenska

Västvärlden har hamnat i en återvändsgränd – STOP 260

171 0

Det tredje årtusendets nya civilisation – STOP 259

181 0

Grundorsaken till våra sjukdomar finns i vårt inre – STOP 258

176 0

Den trilogiska teologin (vetenskapliga) – STOP 257

203 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

177 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

177 0

Faran med bekämpningsmedlen i födan – STOP 255

187 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

149 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

149 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

164 0

STOPPA förstörelsen av världen – Nr 253

164 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

115 0

Vi är på gränsen att starta en ny medicinsk vetenskap – Programm 251

189 0