Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Suomi

Hyvät ihmiset toimivat yhteiskunnan hyväksi, pahat hyökkäävät sitä vastaan – STOP 264

850 0

Hyvät ihmiset toimivat yhteiskunnan hyväksi, pahat hyökkäävät sitä vastaan – STOP 264

850 0

Tietoisuuden aikakausi lähestyy. Ihminen valitsee patologiansa matkiessaan vanhempiensa huonoja puolia sen sijaan, että matkisi hyviä puolia.

Ihmiskunnan ongelmat johtuvat ihmisten sisäisestä käyttäytymisestä – STOP 253

648 0

Patologian tietoisuuden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle – STOP 265

873 0

Patologian tietoisuuden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle – STOP 265

873 0

Suurin osa uutisista ei kiinnosta kansaa, mikä osoittaa, että yhteiskunnallinen valta dominoi tiedoitusvälineitä. Lisäksi keskustellaan nyky-yhteiskunnan perusteista (Founding Fathers: Thomas Jefferson, John Adams. Th...

STOP maailman tuhoamiselle ohjelma 90

621 0

STOP maailman tuhoamiselle ohjelma 90

621 0

Maatalousmyrkkyjen vaarat ruuassa – STOP 255

622 0

Maatalousmyrkkyjen vaarat ruuassa – STOP 255

622 0

Ihmiskuntaa myrkytetään maatalousmyrkyillä, jotka tuhoavat myös maaperää ja vesistöjä, eikä juuri mitään ole kyetty tekemään näiden lakien kumoamiseksi, jotka ainoastaan hyödyttävät suurten yritysten voittoja. Tila...

Kriisi ratkaistaan tiedostamalla sen syyt – STOP 266

969 0

Kriisi ratkaistaan tiedostamalla sen syyt – STOP 266

969 0

Nykykriisin syyt ovat ihmisen sisällä samoin kuin onni ja ilo kuten psyko-sosio-patologian tieteessä osoitetaan.

Ihmisen pitää rakastaa ymmärtäkseen – STOP 94

639 0

Vaarallinen vallan patologia – STOP 256

635 0

Vaarallinen vallan patologia – STOP 256

635 0

Suurvaltojen taloudellis-poliittinen valta saa valtavasti voittoja kansainvälisestä huumekaupasta ja siksi tätä ongelmaa ei rajoiteta. Esittelyssä Claudia Pachecon kirja The American Drug Multinational eli Amerikan Yl...

Japanin onnettomuus ja ydinvoiman vaarat – STOP 267

901 0

Japanin onnettomuus ja ydinvoiman vaarat – STOP 267

901 0

Tietoja ydinvoimaloista, jotka on sijoitettu maanjäristysalueille. Tämä johtuu niiden valtaa pitävien teomaniasta, jotka haluavat voittoa mihin hintaan tahansa olipa kyseessä sitten vaikka elämä maapallolla.

Ihmisen sisällä on Hyvä, Kaunis ja Todellinen – STOP 134

673 0