Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Suomi

Hyvät ihmiset toimivat yhteiskunnan hyväksi, pahat hyökkäävät sitä vastaan – STOP 264

949 0

Hyvät ihmiset toimivat yhteiskunnan hyväksi, pahat hyökkäävät sitä vastaan – STOP 264

949 0

Tietoisuuden aikakausi lähestyy. Ihminen valitsee patologiansa matkiessaan vanhempiensa huonoja puolia sen sijaan, että matkisi hyviä puolia.

Oikeinpäin käännetty fysiikka – STOP 83

632 0

Oikeinpäin käännetty fysiikka – STOP 83

632 0

Tieteen suuret erheet – STOP 251

797 0

Tieteen suuret erheet – STOP 251

797 0

Yhteiskunta on alunperin luotu hyväksi, mutta ihmisen patologia on eksyttänyt sen alkuperäisestä tehtävästään, jonka tarkoitus olisi antaa kaikille tasapainoa. Yhteiskunnan kaikki alueet (talous, politiikka, lääket...

STOP maailman tuhoamiselle ohjelma 86

713 0

STOP maailman tuhoamiselle ohjelma 86

713 0

Ihmiskunnan ongelmat johtuvat ihmisten sisäisestä käyttäytymisestä – STOP 253

726 0

Patologian tietoisuuden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle – STOP 265

966 0

Patologian tietoisuuden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle – STOP 265

966 0

Suurin osa uutisista ei kiinnosta kansaa, mikä osoittaa, että yhteiskunnallinen valta dominoi tiedoitusvälineitä. Lisäksi keskustellaan nyky-yhteiskunnan perusteista (Founding Fathers: Thomas Jefferson, John Adams. Th...

STOP maailman tuhoamiselle ohjelma 90

722 0

STOP maailman tuhoamiselle ohjelma 90

722 0

Maatalousmyrkkyjen vaarat ruuassa – STOP 255

707 0

Maatalousmyrkkyjen vaarat ruuassa – STOP 255

707 0

Ihmiskuntaa myrkytetään maatalousmyrkyillä, jotka tuhoavat myös maaperää ja vesistöjä, eikä juuri mitään ole kyetty tekemään näiden lakien kumoamiseksi, jotka ainoastaan hyödyttävät suurten yritysten voittoja. Tila...

Kriisi ratkaistaan tiedostamalla sen syyt – STOP 266

1.06K 0

Kriisi ratkaistaan tiedostamalla sen syyt – STOP 266

1.06K 0

Nykykriisin syyt ovat ihmisen sisällä samoin kuin onni ja ilo kuten psyko-sosio-patologian tieteessä osoitetaan.

Ihmisen pitää rakastaa ymmärtäkseen – STOP 94

727 0