Vi kan bara lösa värdskrisen om vi blir medvetna om dess orsaker – STOP 266