Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 216