Produktivism – den sanna ekonomin som grundar sig på arbete. – STOP 242