Patologian tietoisuuden merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle – STOP 265

Suurin osa uutisista ei kiinnosta kansaa, mikä osoittaa, että yhteiskunnallinen valta dominoi tiedoitusvälineitä. Lisäksi keskustellaan nyky-yhteiskunnan perusteista (Founding Fathers: Thomas Jefferson, John Adams. Thomas Paine e Alexander Hamilton).

Category:

Suomi