Ett samhälles värde ligger i det goda det förverkligar – STOP 261