Google+


Sort By:
Date Title Views
Sort Ascending
View As:

Category Svenska

Vikten av vårt emotionella liv för att orsaka och bota sjukdomar – STOP 249

313 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 227

297 0

Programmet STOPPA förstörelsen av världen – Nr 216

301 0

Dåliga ledare arbetar mot godhet, sanning och skönhet – STOP 262

645 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

403 0

Maktens farliga patologi – STOP 256

403 0

Den psykiska inversionens roll, vad gäller förstörelsen av mänskligheten – STOP 238

260 0

Rädslan för mikrober har sitt ursprung i Pasteurs felaktiga teorier – STOP 252

336 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

339 0

Den moderna medicinen baserad på Pasteur är i grunden felaktig – STOP 254

339 0

En av huvudsyftena med dessa program är att stoppa förstörelsen av människans hälsa. Sjukdomar kommer inifrån. Fram till idag dominerar emellertid uppfattningen att sjukdomar orsakas av bakterier. Denna felaktiga uppf...

Börsens fall – återgång till arbete – STOP 234

334 0

Människan kan bara må bra genom att göra gott – Programm 243

401 0

Människan kan bara må bra genom att göra gott – Programm 243

401 0

Vår kampanj Den goda handlingen och dess praktiska tillämpningar ger hopp om ett nytt och rättvist samhälle. Keppes vetenskap påminner oss om att vi borde ägna våra liv åt att gynna samhället – och inte enbart oss sjä...